Posts made in mars, 2019

Ratan och krigsminnen

Byn grundades under tidigt 1600-tal av finländaren Leifi Spaps som bosatt sig i området och insåg den betydelse en hamn hade i tider då alla transporter skedde sjövägen. I skriftliga källor nämns Ratan första gången 1681, men avgörande för Ratans utveckling var att byn 1767 blev stapelhamn för städer i Västerbotten, framför allt Umeå hamn. Träffningen vid Ratan ägde rum den 20 augusti 1809 under finska kriget 1808-1809. Den ryska armén hade...

Read More

Skags udde

                Skagsudde är en fyrplats och lotsstation för hamnarna i Örnsköldsvik och Husum, belägen intill Skeppsmalns fiskeläge. Fyren byggdes 1957 och består av ett vitt torn med rött band samt ett lotshus ihopbyggt med tornet. Sjöfartsverket äger båda byggnaderna. Höjd: 26 m Öppnade: 1871 Automatiserades: 1957 Tornets höjd: 26 meter Fyren på Skagsudde ersatte Skags fyr från 1871 som var placerad på ön Gråklubben, cirka tre kilometer...

Read More

Senaste kommentarer