Arbetarbostäder

Mackmyra fabriksområde

Minnesplakat över händelsen, finns uppsatt vid Trollsvedsvägen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Mackmyra, strax utanför Gävle, blev ett 60-tal arbetare vid sulfitfabriken hotade med vräkning på grund av att de bildat en fackförening. Medlemmarna i föreningen vägrade att flytta från bostäderna och påbörjade en strejk vid fabriken.
Lagom till midsommar vräktes de från sina bostäder, men de gav inte upp och fick ett växande stöd från de andra arbetarna och från andra fackföreningar i Sverige. Efter sex månader gav företaget efter och tillät att en fackförening bildades, arbetarna fick igen sina bostäder.
Arbetarna slogs för rätten att fritt organisera sig, vilket är en väsentlig del av demokrati och mänskliga rättigheter.
Idag finns en minnessten, på en undanskymd plats mitt i ett bostadsområde, en bra bit ifrån de arbetarbostäder som fortfarande finns kvar.

Vi borde hedra deras minne på ett mer märkbart sätt och framförallt sätta in det i ett större sammanhang.