ErikJansarna var en religiös sekt som följde predikanten Erik Janssons idéer. Han var född i Biskopskulla i Enköpings kommun men verkade huvudsakligen i Forsa, strax väster om Hudiksvall. Under åren 1844-1846 predikade han att läsning av bibeln gav syndabefrielse och att alla andra böcker var hädiska. Vid två tillfällen, i Alfta och i Söderala arrangerade han bokbål, där de hädiska böckerna skulle brännas.

De religiösa möten som anordnades stred mot konventikelplakatet, som gav statskyrkans präster monopol på att anordna möten. Alla andra möten var förbjudna.

ErikJansarna var en av de tidiga religiösa sekter som krävde religionsfrihet, dvs. att var och en fritt skulle kunna få utöva sin tro. På grund av den förföljelse som de utsattes för utvandrade stora delar av sekten till Nordamerika och grundade staden Bishop Hill.

Vi behöver försvara rätten att fritt få utöva sin religion, ett av de bättre sätten att göra det är att hedra ErikJansarna på deras hemord Forsa.
Där finns idag ännu inget minnesmärke efter dom!