Fina platser i Västerbotten

Ratan och krigsminnen

Byn grundades under tidigt 1600-tal av finländaren Leifi Spaps som bosatt sig i området och insåg den betydelse en hamn hade i tider då alla transporter skedde sjövägen. I skriftliga källor nämns Ratan första gången 1681, men avgörande för Ratans utveckling var att byn 1767 blev stapelhamn för städer i Västerbotten, framför allt Umeå hamn. Träffningen vid Ratan ägde rum den 20 augusti 1809 under finska kriget 1808-1809. Den ryska armén hade...

Read More

Umeälven

  Umeälven är 470 km lång. Börjar i Överuman i Storumans kommun och mynnar i Norra Kvarken mellan de av Obbolabron förenade samhällena Holmsund och Obbola. Umeälvens nedre lopp är sjöfattigt men bildar vid mynningen ett delta med ett flertal öar, bland annat Obbolaön, Storsandskär och Tuvan. En kraftstation finns vid Stornorrfors. Innan vattenkraftsepoken kunde lax vandra uppströms till Vännäs. Numera finns en laxtrappa i Stornorrfors och en...

Read More

Sörforsbron

Sörforsbron är en bro i Ume älvdal mellan Sörfors på älvens södra sida och Brännland på norra sidan. Den nuvarande bron byggdes 1910-1912. Sten till brofundamenten hämtades från det närbelägna Klabböleberget och brospannet som är nitat och inte svetsat levererades av Götaverken. Den första bron på platsen byggdes åren 1800-1802 av trä och var den första bron över Umeälven. Under 1808-1809 års krig, den 24 maj 1809, brändes den upp på order av...

Read More

Senaste kommentarer