Landskrona/Helsingborg

Bok heter Fagus sylvatica på latin. Bokskogar förekommer i Skåne och Halland. I övriga Sverige endast enstaka exemplar förutom Surö bokskog som är ett naturreservat och ett Natura 2000-område i Mariestads kommun, nära Sjötorp, nära Vänern och omfattar även ön Kilholmen.
Ur Wikipedia

Höst-rapsåker utanför Landskrona. 
Raps är framkommen genom en spontan korsning av rova och kål i naturen.
En veritet av raps är rybs efter fornhögtyskans ord för rova och frö.
Ett äldre namn för rapsolja är rovolja; i äldre tid användes rapsolja främst för belysningsändamål i rovoljelampor.

Raps finns i två varianter, höst (vinter-)raps och vår (sommar-)raps, beroende på årstiden då de sås. 
Höstraps blommar i maj medan vårraps blommar i juni. 

Av de två är höstrapsen idag den vanligaste i Sverige. 
Ur Wikipedia