Skags udde och Skeppsmalns fiskeläge

Skagsudde är en fyrplats och lotsstation för hamnarna i Örnsköldsvik och Husum, belägen intill Skeppsmalns fiskeläge. Fyren byggdes 1957 och består av ett vitt torn med rött band samt ett lotshus ihopbyggt med tornet. Sjöfartsverket äger båda byggnaderna.
Höjd: 26 m
Öppnade: 1871
Automatiserades: 1957
Tornets höjd: 26 meter
Fyren på Skagsudde ersatte Skags fyr från 1871 som var placerad på ön Gråklubben, cirka tre kilometer nordost om nuvarande plats, och som var av heidenstamtyp. Skags fyr monterades ned och lades i förråd men uppfördes på nytt 1971 vid Jävre i Piteå kommun. En modell av Skags fyr står framför den nya fyren.
Från Wikipedia.